Orø Lokalforum afholder borgermøde

Den 10. oktober kl. 18:00 er Orø Lokalforum vært for et borgermøde i Orø Forsamlingshus, med flere vigtige emner på programmet, som almennyttige boliger, højvands- miljøsikring, nedrivning af præstegården og fremtiden for lægepraksis på Orø.

Relevante politikere og administration fra både Region Sjælland og Holbæk Kommune bliver inviteret.

Opdatering 07/10-2022
Til debat om lægepraksis på Orø, har vi netop fået bekræftet at Region Sjælland deltager med følgende repræsentanter: Udvalgsformand for Det Nære Sundhedsudvalg Susanne Lundvald, Direktør for Det Nære Sundhedsvæsen Trine Holgersen og Funktionschef Tina Haar.

Til debat om Nedrivning af Præstegården deltager Menighedsrådsformand Poul Hurup.

Opdatering 23/09-2022
Sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen fra Sammenslutningen af Danske Småøer kommer til Borgermødet og giver en præsentation om forsøgsordningen med frilandsbyer og -øer. Sammen med Landdistrikternes Fællesråd, er de projektledere på forsøgsordningen.

Program for borgermødet:

 1. Velkomst.
 2. Valg af ordstyrer og referent.
 3. Fri-Ø
  a) Fri-Ø præsentation ved sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen fra Sammenslutningen af Danske Småøer.
  b) Video ved Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (Dette punkt udgår muligvis, grundet borgmesterens valg travlhed).
  c) Præsentation af ansøgningsgrundlag ved Simon Drost.
  d) Debat om boligprojekt: almennyttige boliger til unge-, ældre/seniorer- og handicappede.
  e) Debat om højvands- miljøsikring af Salvig, Orø Havn m.fl.
  f) Oprettelse af arbejdsgrupper for begge Fri-Ø projekter.
 4. Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Orø Præstegård.
  a) Præsentation ved Poul Hurup
  b) Spørgsmål, debat mm.
 5. Lægepraksis på Orø
  a) Status ved Region Sjælland som deltager med følgende repræsentanter: Udvalgsformand for Det Nære Sundhedsudvalg Susanne Lundvald, Direktør for Det Nære Sundhedsvæsen Trine Holgersen og Funktionschef Tina Haar.
  b) Spørgsmål, debat mm.
 6. Afslutning

Det er vigtige ting der er til debat og vigtige beslutninger vi skal tage sammen, så sæt et kryds i kalenderen.

Læs mere om: Orø som Fri-Ø, hvad betyder det

Læs mere om: Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Orø Præstegård