Orø Lokalforum afholder borgermøde

Den 10. oktober kl. 18:00 er Orø Lokalforum vært for et borgermøde i Orø Forsamlingshus, med flere vigtige emner på programmet, som almennyttige boliger, højvands- miljøsikring, nedrivning af præstegården og fremtiden for lægepraksis på Orø.

Relevante politikere og administration fra både Region Sjælland og Holbæk Kommune bliver inviteret.

Opdatering 23/09-2022
Sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen fra Sammenslutningen af Danske Småøer kommer til Borgermødet og giver en præsentation om forsøgsordningen med frilandsbyer og -øer. Sammen med Landdistrikternes Fællesråd, er de projektledere på forsøgsordningen.

Det foreløbige program for borgermødet:

 1. Velkomst.
 2. Valg af ordstyrer og referent.
 3. Fri-Ø
  a) Fri-Ø præsentation ved sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen fra Sammenslutningen af Danske Småøer.
  b) Præsentation af ansøgningsgrundlag ved Simon Drost.
  c) Debat om boligprojekt: almennyttige boliger til unge-, ældre/seniorer- og handicappede.
  d) Debat om højvands- miljøsikring af Salvig, Orø Havn m.fl.
  e) Oprettelse af arbejdsgrupper for begge Fri-Ø projekter.
 4. Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Orø Præstegård.
  a) Præsentation ved (bliver annonceret senere)
  b) Spørgsmål, debat mm.
 5. Lægepraksis på Orø
  a) Status d.d.
  b) Spørgsmål, debat mm.
 6. Afslutning

Det er vigtige ting der er til debat og vigtige beslutninger vi skal tage sammen, så sæt et kryds i kalenderen.

Programmet er et foreløbigt program for borgermødet, så der kan forventes småjusteringer inden selve afholdelsen.

Læs mere om: Orø som Fri-Ø, hvad betyder det

Læs mere om: Nedrivning af bevaringsværdig bygning, Orø Præstegård